Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz


virtuální prohlídka školy


Organizace školního roku 2021 - 2022:

Zahájení školního roku:

1. 9. 2021

Podzimní prázdniny:

27. 10. a 29. 10. 2021

Vánoční prázdniny:

23. 12. 2021 3. 1. 2022

Ukončení 1. pololetí:

31. 1. 2022

Pololetní prázdniny:

4. 2. 2022

Jarní prázdniny:

7. 3. 13. 3. 2022

Velikonoční prázdniny:

14. 4. 2022

Ukončení 2. pololetí:

30. 6. 2022


Seznam sešitů pro školní rok 2022/ 23 (zde)


Výsledky zápisu do první třídy pro rok 2022/ 23  (zde)


Aktuality:

 • 30. 6. - slavnostní zakončení školního roku

 • 28. 6. - diskotéka (celá škola)

 • 27. 6. - exkurze: skládka Černošín (9. třída)

 • 24. 6. 13:00 - 16:00 - "odpoledne" otevřených dveří na ZŠ

 • 24. - 29. 6. - třídnické práce

 • 23. 6. - pedagogická rada (výuka bez odpoledního vyučování)

 • 23. 6. - dopoledne pro MŠ (9. třída)


 • 22. 6. - zápis ukrajinských žáků do 1. třídy

Інформація щодо зарахування українських дітей до 1 класу на 2022/ 2023 навчальний рік:

 • середа 22. 06. 2022 року з 11:30 до 16:00

 • головний вхід школи (ZŠ Kladruby)

 • будуть зараховані діти, яким до 31. 08. 2022 виповнилось 6 років

 • з собою мати документ, що посвідчує особу


 • 21.-22. 6. - školní výlet (8. třída)

 • 21. 6. - školní výlet (první stupeň)

 • 17.-20. 6. - školní výlet (9. třída)

 • 16. 6. - vycházka do Stříbra (2. a 3. třída)

 • 13. 6. - pasování na čtenáře (1.A a 1.B třída)

 • 10. 6. - "orienťák" (celá škola)

 • 9. 6. - exkurze: Techmanie (9. třída)

 • 9. 6. - "stopovačka" (1.A  a 3. třída)

 • 8.-9. 6. - školní výlet (7. třída)

 • 6.-8. 6. - školní výlet (6. třída)

 • 2. 6. - exkurze: Škoda Plzeň (9. třída)

 • 1. 6. - MDD

 

 • 25. 5. - Environmentální program  (1.A, 1.B a 3. třída)

 • 24. 5. - Environmentální program  (2., 4. a 5. třída)

 • 23. 5. - Focení tříd

 • 21. 5. - Historický jarmark - prodej výrobků

 • 18. 5. - Exkurze zoo (8. třída)

 • 13. 5. - Exkurze zoo (6. třída)


 • 28. 4. - Neformální setkání s ředitelkou ŽŠ - od 17:00 v budově 2.stupně (pro zájemce, kteří mají něco na srdci...)


 • 27. 4. - Zápis žáků do 1. třídy ZŠ (od 7:30 do 16:00, vchod "stará budova")


 • 26. 4. - Rodičovské schůzky (1. stupeň 16:00, 2. stupeň 16:30)


 • 26. 4. - Pedagogická rada

 • 22. 4. - Den Země

 • 20. 4. - Přijímací řízení na G (2. kolo)

 • 19. 4. - Přijímací řízení na G (1. kolo)

 • 14. 4. - Velikonoční prázdniny

 • 13. 4. - Přijímací řízení na SŠ (2. kolo)

 • 12. 4. - Přijímací řízení na SŠ (1. kolo)

 • 8. 4. - Výrobní den

 • 5. 4. - Zahájení plaveckého výcviku (4. + 5. třída)

 • 4. 4. - Výukový program "Dobrodružství dospívání" (5. třída)

 

 • 7. - 11. 3. - jarní prázdniny

 

 • 6. třída: 10. - 11. 2.: karanténa (z rozhodnutí KHS)

 • 9. třída: 9. - 11. 2.: karanténa (z rozhodnutí KHS)

 • 1.B. třída: 7. - 8. 2.: karanténa (z rozhodnutí KHS)

 • 4. 2. - pololetní prázdniny

 • vysvědčení budou předána v týdnu 31.1. - 3.2. v závislosti na přítomnosti třídy a třídního učitele

 • 5. třída: 3. 2.: karanténa (z rozhodnutí KHS)

 

 • 3. třída: 31. 1. - 2. 2.: karanténa (z rozhodnutí KHS)

 • 4. třída: 31. 1: preventivní karanténa (z rozhodnutí ŘŠ),

 • 6. třída: 31. 1.: ředitelské volno z organizačních důvodů

 • 27. 1. - pedagogická rada (není odpolední vyučování)

 • 1.B třída: 24. - 25. 1: v karanténě

 • družina oddělení 2: 24. - 25. 1: v karanténě

 • 24. - 26. ledna - druhý stupeň uzavřen

 • 9. třída: 24. - 26. 1: ředitelské volno

 • 8. třída: 24. - 26. 1: v karanténě

 • 7. třída: 24. - 26. 1: ředitelské volno

 • 6. třída: 24. - 26. 1: v karanténě

 • 1.A třída: 21. 1.: v karanténě

 • družina oddělení 1: 21. 1.: v karanténě

 • družina oddělení 2: 21. 1.: v karanténě

 • 17.+24.+31. 1. - testování žáků: PO

 • 3.+6. 1. / 10.+13. 1. - testování žáků: PO + ČT

!!! podrobnější informace k testování od ledna 2022 (zde)

 

 • 4. třída: 20. - 22. 12.: z rozhodnutí KHS v karanténě

 • 8. třída: 20. - 22. 12.: z rozhodnutí KHS v karanténě

 • 6. třída: 20. - 22. 12.: z rozhodnutí KHS v karanténě

 • 2. třída: 20. - 22. 12.: z rozhodnutí KHS v karanténě

 • 9. třída: 14. - 16. 12.: doma (karanténa KHS/ provozní důvody)

 • 4. třída: 9. - 13. 12.: z rozhodnutí KHS v karanténě

 • 23. 12. - 2. 1. - vánoční prázdniny

 • 20. - 21. 12. - ranní zpívání u stromečku (1. stupeň)

 • 15. 11. - divadlo Alfa (7. třída)

 • 4. 12, a 6. 12. - prodej výrobků žáků

 

 • 29. 11. - testování žáků - kteří nejsou očkovaní, nebo v posledních 180 dnech neprodělali covid Testování bude prováděno samoodběrovými testy Sejoy: instruktážní video MŠMT (zde)

 • 29. 11. - výrobní den

 • 25. 11. - florbal Tachov (6. + 7. třída)

 • 22. 11. - testování žáků - kteří nejsou očkovaní, nebo v posledních 180 dnech neprodělali covid

 • 18. 11. - pedagogická rada

 • 17. 11. - státní svátek

 • 12. - 14. 11. - výjezd VIII. třída (Michalovy Hory)

 • 11 - 12. 11. z rozhodnutí KHS v karanténě 7. třída

 • 10. - 11. 11. z rozhodnutí KHS v karanténě 4. třída

 • 9. - 12. 11. z rozhodnutí KHS v karanténě 8. třída

 • 8. - 12. 11. z rozhodnutí ŘŠ / KHS v karanténě 6. třída

 • 8. - 12. 11. z rozhodnutí KHS v karanténě 3. třída

 • 5. - 9. 11. z rozhodnutí KHS v karanténě 9. třída

 

 • 27. + 29. 10. - podzimní prázdniny

 • 28. 10. - státní svátek

 • 26. 10. - "retro" diskotéka (odpadá odpolední vyučování)

 • 22. - 24. 10. - výjezd VI. třídy

 

 • 28. 9. - státní svátek

 • 27. 9. - focení Photodienst (1. stupeň)

 • od 6. 9. - výuka dle rozvrhu

 • 1. 9. od 7:45 - slavnostní zahájení "u kaštanu" - prvňáčka může do třídy doprovodit jeden rodič (s ochranou dýchacích cest)

 • 1. 9. - přihlašování do družiny bude probíhat v prostoru před vestibulem 2. stupně; přihlašování do školní jídelny v kanceláři vedoucí kuchyně (pohyb rodičů po vymezených prostorách školy s ochranou dýchacích cest)

 • 1. 9. - školní kuchyně nevaříPostup, když Vás kontaktuje KHS:

Třídní učitel Vám přepošle dopis s instrukcemi od Krajské hygienické stanice - vyčkejte na něj.

 • domácí karanténa trvá min.7 dnů od posledního kontaktu s pozitivním

 • na PCR test se objednáte pomocí systému chytré karantény - obdržíte SMS od KHS

 • na test je možné jít 5-7 den po kontaktu (termín vám sdělí KHS)

 • karanténa se ukončí po 7 dnech - pokud je výsledek PCR testu negativní a nejsou příznaky onemocnění


Domácí karanténa:

Karanténou ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., § 2 odst. 7 písm. a), se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním COVID-19 nebo pobývala v ohnisku nákazy onemocnění COVID -19 od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

OSOBA JE POVINNA:

 • se zdržovat se v místě bydliště

 • omezit styk s ostatními osobami

 • sledovat svůj zdravotní stav

!!! Prosíme rodiče o dohlédnutí na dodržování karantény. Jen tak se zabrání případnému šíření a my se budeme moci vrátit k normálnímu provozu školy.


Žádost o ošetřovné:

Rodiče žáků, kteří chtějí žádat o ošetřovné, mohou žádost:

Více informací na webu České správy sociálního zabezpečení (https://www.cssz.cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-)


!!! Rodiče žáků, kteří obědvají ve školní jídelně a jsou v karanténě, domluvte se prosím na odběru obědů s vedoucí školní kuchyně na tel.č. 374 631 794 .Vyjádření z webových stránek MŠMT:

(...) Epidemická situace je velmi komplikovaná, zároveň je velmi naléhavá potřeba prezenčního vzdělávání žáků a studentů. Při jakémkoliv uvolnění opatření ve školství je nezbytné hledat nástroje, které zajistí, že riziko nemocnosti nebude stoupat. 

S ohledem na výskyt nových, nakažlivější mutací viru SARS-CoV-2 je zjevné, že bez snížení celkového výskytu onemocnění v populaci by byl plošný návrat žáků do škol pouze za stávajících protiepidemických opatření velice riskantní.

Je nutné zdůraznit, že screeningové testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění COVID-19 při obnově prezenční výuky ve školách. V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve školách v tomto školním roce podle aktualizovaného Manuálu k provozu škol.

Samotné plošné a pravidelné testování má primárně screeningovou funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který zvyšuje jejich účinnost. (...)

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickych-opatrenich-ve-skolach/

Video s V. Kořenem – Pojďme si návrat do škol užít: https://youtu.be/TPQXjxoHtzE

Jinými slovy: Chceme-li udržet školy otevřené, snažme se, dodržujme, vydržme... alespoň v září, než proběhne screeningové testování. Nikomu nejsou příjemná opatření jako roušky apod. a všichni chtějí "co nejnormálnější" život. Tak ať to tak opravdu brzy je...


INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO MŠMT (zde) K SAMOODBĚROVÝM TESTŮM "Genrui"

INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK MŠMT (zde) K SAMOODBĚROVÝM TESTŮM "Genrui"

Instruktážní video screeningové testování

 • ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků: první test se provede první den školního vyučování a dále se testuje v termínech 6. září9. září

 • testuje se samoodběrovými neinvazivními testy

 • testování umožní bezpečné prezenční vzdělávání - ale neznamená 100% ochranu, i nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření

testovat se nemusejí žáci, kteří doloží potvrzení, že:

1) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 (plynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu)

2) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (neuplynulo více než 180 dní)

3) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkemSeznamy doporučených sešitů pro školní rok 2021/ 2022  ZDE


 

Archiv:

- školní rok 2011/ 12

- školní rok 2012/ 13

- školní rok 2013/ 14

- školní rok 2014/ 15

- školní rok 2015/ 16

- školní rok 2016/ 17

- školní rok 2017/ 18

- školní rok 2018/ 19

- školní rok 2019/ 20

- školní rok 2020/ 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WebZdarma.cz
</