Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz


virtuální prohlídka školy


Organizace školního roku 2021 - 2022: Zahájení školního roku: 1. 9. 2021
Podzimní prázdniny: 27. 10. a 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 3. 1. 2022
Ukončení 1. pololetí: 31. 1. 2022
Pololetní prázdniny: 4. 2. 2022
Jarní prázdniny: 7. 3. 13. 3. 2022
Velikonoční prázdniny: 14. 4. 2022
Ukončení 2. pololetí: 30. 6. 2022

Aktuality:

 • 27. + 29. 10. - podzimní prázdniny

 • 28. 10. - státní svátek

 

 • 28. 9. - státní svátek

 • 27. 9. - focení Photodienst (1. stupeň)

 • od 6. 9. - výuka dle rozvrhu

 • 1. 9. od 7:45 - slavnostní zahájení "u kaštanu" - prvňáčka může do třídy doprovodit jeden rodič (s ochranou dýchacích cest)

 • 1. 9. - přihlašování do družiny bude probíhat v prostoru před vestibulem 2. stupně; přihlašování do školní jídelny v kanceláři vedoucí kuchyně (pohyb rodičů po vymezených prostorách školy s ochranou dýchacích cest)

 • 1. 9. - školní kuchyně nevaří


Vyjádření z webových stránek MŠMT:

(...) Epidemická situace je velmi komplikovaná, zároveň je velmi naléhavá potřeba prezenčního vzdělávání žáků a studentů. Při jakémkoliv uvolnění opatření ve školství je nezbytné hledat nástroje, které zajistí, že riziko nemocnosti nebude stoupat. 

S ohledem na výskyt nových, nakažlivější mutací viru SARS-CoV-2 je zjevné, že bez snížení celkového výskytu onemocnění v populaci by byl plošný návrat žáků do škol pouze za stávajících protiepidemických opatření velice riskantní.

Je nutné zdůraznit, že screeningové testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 musí být chápáno pouze jako jeden z nástrojů omezení šíření onemocnění COVID-19 při obnově prezenční výuky ve školách. V žádném případě nemůže v důsledku zavedení testování dojít k oslabení ostatních režimových opatření realizovaných ve školách v tomto školním roce podle aktualizovaného Manuálu k provozu škol.

Samotné plošné a pravidelné testování má primárně screeningovou funkci, a proto nemůže nahradit další režimová opatření a má sloužit především jako jejich doplněk, který zvyšuje jejich účinnost. (...)

https://www.edu.cz/covid-19/testovani-ve-skolstvi/

https://www.edu.cz/reakce-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-protiedpidemickych-opatrenich-ve-skolach/

Video s V. Kořenem – Pojďme si návrat do škol užít: https://youtu.be/TPQXjxoHtzE

Jinými slovy: Chceme-li udržet školy otevřené, snažme se, dodržujme, vydržme... alespoň v září, než proběhne screeningové testování. Nikomu nejsou příjemná opatření jako roušky apod. a všichni chtějí "co nejnormálnější" život. Tak ať to tak opravdu brzy je...


INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO MŠMT (zde) K SAMOODBĚROVÝM TESTŮM "Genrui"

INSTRUKTÁŽNÍ LETÁK MŠMT (zde) K SAMOODBĚROVÝM TESTŮM "Genrui"

Instruktážní video screeningové testování

 • ve školách proběhne preventivní screeningové testování žáků: první test se provede první den školního vyučování a dále se testuje v termínech 6. září9. září

 • testuje se samoodběrovými neinvazivními testy

 • testování umožní bezpečné prezenční vzdělávání - ale neznamená 100% ochranu, i nadále je nutné dodržovat ostatní režimová opatření

testovat se nemusejí žáci, kteří doloží potvrzení, že:

1) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 (plynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu)

2) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 (neuplynulo více než 180 dní)

3) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkemSeznamy doporučených sešitů pro školní rok 2021/ 2022  ZDE


 

Archiv:

- školní rok 2011/ 12

- školní rok 2012/ 13

- školní rok 2013/ 14

- školní rok 2014/ 15

- školní rok 2015/ 16

- školní rok 2016/ 17

- školní rok 2017/ 18

- školní rok 2018/ 19

- školní rok 2019/ 20

- školní rok 2020/ 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WebZdarma.cz
</