Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

 

Rozvrhy tříd:

1.A třída     

(třídní učitelka Mgr. Pavla Vargová)

rozvrh třídy

1.B třída:

(třídní učitelka Mgr. Alena Špetová)

rozvrh třídy

2.třída:

(třídní učitelka Mgr. Iveta Vávrová)

rozvrh třídy

2.třída:

(třídní učitelka Mgr. Marcela Zíková)

rozvrh třídy

3. třída:

(třídní učitelka Mgr. Jaroslava Hessová) 

rozvrh třídy

4. třída:

(třídní učitelka Bc. Martina Urbele, DiS.)

rozvrh třídy

5. třída:

(třídní učitelka Bc. Monika Záluská)

rozvrh třídy

6. třída:

(třídní učitelka Mgr. Bohuslava Dusíková)

rozvrh třídy

7. třída:

(třídní učitel Ing. Petr Kindelmann)

rozvrh třídy

8. třída:

(třídní učitel Mgr. Miroslav Cvrk)

rozvrh třídy

9. třída:

(třídní učitelka Mgr. Vlasta Havránková)

rozvrh třídy


Informace o vzdělávání žáků ve školním roce 2021/ 22:

třída počet žáků
(k 30.6. 2022)
prospěch ve 2. pol. chování v 1.pol. chování ve 2. pol.
celkem chlapci dívky prospěli
s vyznam.
prospěli neprospěli průměr 1  2   3  DŘŠ DTU NTU 1  2   3  DŘŠ DTU NTU

1.A

14     13 1 0                          
1.B 15     13 2 0                          
2. 31     28 3 0                          
3. 29     20 8 1                          
4. 33     18 15 0                          
5. 27     20 11 2                          
6. 27     9 18 0                          
7. 24     8 15 1                          
8. 21     6 18 0                          
9. 24     6 18 0                          
celkem 254     141 109 4   244 1 0 2 5 7 251 3 0 2 3 8

 

 počet zameškaných hodin    1. pololetí   2. pololetí 
 omluvené hodiny 11 648 15 472
 neomluvené hodiny 4 0
 celkem 11 652 15 472

 

Žáci přijatí na SŠ od škol. roku 2022/ 23:

na víceletá gymnázia

absolventi
9. třídy

typy SŠ, na kam absolventi nastupují

ukončili 
v nižším
ročníku
8letá 6letá gymnázia 4letá SŠ maturitní SŠ nematuritní
(ukončené výučním listem)
jiné
6 0 24 0 10 14 0 3