Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 

SPOLUPRÁCE SE ZŠ V NĚMECKÉM ALTENSTADTU

ADOPCE NA DÁLKU

MULTIKULTURNÍ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ROMANO VOĎORI

KURZ OSR (= OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE)

ČLÁNKY DO KLADRUBSKÉHO ZPRAVODAJE


Spolupráce se ZŠ v německém Altenstadtu

Škola od r. 1996 spolupracuje se školami v Altenstadtu (Grundschule, Hauptschule). Žáci škol se pravidelně setkávají při různých zábavných a vzdělávacích akcích.

FOTOGALERIE


Adopce na dálku

Naše škola se na jaře roku 2007 rozhodla podporovat pomocí projektu Adopce na dálku vzdělávání jednoho afrického dítěte. Na internetových stránkách Humanistického centra Narovinu jsme vybrali keňskou dívku Muthinu Munywoki, která se narodila se v roce 2000, pochází z chudé zemědělské rodiny a má 5 sourozenců.

Tehdejší „deváťáci“ udělali sbírku mezi žáky školy a pro občany Kladrub uspořádali prodej papírových „afrických sluníček“ (za symbolickou cenu). Dali tak dohromady peníze na školní poplatky na jeden školní rok a Muthinu mohla od září 2007 začít chodit do školy.

Keňské školství je sice „zdarma“, ale spousta dětí nemá dostatek peněz na školní uniformu, učebnice, sešity a další nezbytnosti.

Od té doby vyrábíme v předmětu Svět práce, Výtvarná výchova a při tzv. „vyráběcích dnech“ různé dekorační předměty a ty pak prodáváme na Mikulášských trzích, Velikonočním jarmarku a Historickém jarmarku. (Děkujeme tímto všem, kteří si u nás nějakou drobnost zakoupili a pomohli nám v dobré věci). Další peníze také získáme sběrem pomerančové kůry.

Celkem potřebujeme dát dohromady 7200 Kč ročně, pokud se nám podaří dát vydělat dalších 1500 Kč (což se nám daří), můžeme připlatit tzv. „dárek navíc“, což bylo zatím např. kolo nebo jakási obdoba našeho zdravotního pojištění. Třikrát ročně můžeme také do Keni poslat balíček.

Keňský školní rok začíná vždy lednu a je rozdělen na tři období (místo našich dvou pololetí), takže třikrát ročně dostáváme vysvědčení. Jsme tedy informování, jak se „naší“ Muthinu daří. V Keni nemají známky (jak je známe my), ale hodnotí se procenty a na vysvědčení je pak také informace o pozici dítěte v rámci třídy – podle toho patří Muthinu k nejlepším ve třídě. Vždy nám s vysvědčením přijde dopis a nějaké obrázky, které Muthinu malovala.

Snažíme se žákům zprostředkovávat informace o životě v této zemi i prostřednictvím různých přednášek, na které zveme např. koordinátory adopce na dálku, nebo využíváme nabídky workshopů pořádaných Centrem Narovinu. Dle možností se zúčastňujeme i besed a promítání pořádaných centrem Narovinu přímo v Praze.

Díky tomuto projektu získávají žáci jednak informace o tom, jak se žije v jiných částech světa, o situaci v rozvojových zemích, ale utvářejí si také názor na význam vzdělání a znalost cizích jazyků v dnešním světě a učí se lidské solidaritě a ochotě pomáhat

FOTOGALERIE


Multikulturní časopis pro mládež Romano Voďori

Dále jsme se v roce 2010 zapojili do tříletého projektu sdružení Romea. Dobrovolníci z řad žáků druhého stupně přispívají svými články do multikulturního časopisu pro mládež „Romano Voďori“. Tento časopis je do naší školy distribuován a je k dispozici žákům druhého stupně. A dále jsou pro žáky 6. a 7. třídy pořádány různé workshopy, např. na téma předsudky. To vše přispívá k podpoře tolerance k různým menšinám – etnickým, národnostním, náboženským, či z hlediska sexuální orientace… (Mimochodem jsou tak naplňována i průřezová témata – Mediální výchova a Multikulturní výchova.)

V rámci spolupráce s tímto časopisem jsme se např. v březnu 2010 zúčastnili natáčení pořadu Hřiště 7 v České televizi a následné exkurze po ČT, v dubnu 2010 jsme dělali rozhovor s lékařem a zpěvákem íránského původu Ali Amirim a v květnu s herečkou Annou Polívkovou...

FOTOGALERIE

ČLÁNKY, KTERÉ NÁM VYŠLY

Napsali o nás:  Článek v Tachovském deníku
  Glosa - Tachovský deník
   

Kurz OSR (= osobnostně sociálního rozvoje)

Od školního roku 2008/09 pravidelně pořádáme vždy na začátku školního roku víkendový pobyt pro žáky 6. třídy. Program „kurzu“ je zaměřen na sebepoznání, rozvoj spolupráce mezi žáky formou různých interakčních her. Spolupracujeme při tom se studenty oboru učitelství psychologie na FPe ZČU Plzeň.

FOTOGALERIE


Články do kladrubského Zpravodaje

Naši žáci pravidelně přispívají svými články do kladrubského Zpravodaje.

Články ve škol. roce 2014/15 Sbírání víček v ZŠ Kladruby (Jan Keller)
Den cyklistiky (Jiří Češka)
Orientační běh (Kristýna Fichtlová)
Mini Globe Games (Daniel Eret)
Škola jinak (Václav Kučera)
Dny vědy (Matěj Krajňák)
Mikuláš a čertovská diskotéka (Daniel Eret)
Vyrábění na Mikulášské trhy (Jan Hinterholzinger)
Sběr víček pro Michalku (Jan Keller)
Vyráběcí den (Tereza Tauschová)
Velikonoční prodej na trzích (Jitka Valentová, Milan Rohm)
Beseda o Indii (Jana Naruševičová)
Exkurze osmáků na Gymnáziu Stříbro (Dominika Karlíková)
Fyzikální olympiáda (L. Bubeníček, Eret, Hinterholzinger, Štěrba)
Den Země (Aleš Demeter)
Dopisy v ulicích (Daniel Eret)
Přemyslovští králové (Stanislav Kokrment)
Spaní – nespaní ve škole (Kristýna Prušáková)
Mezinárodní den dětí (Zuzana Demeterová)
Historický jarmark (Simona Říhová)
Sběr víček (Jan Keller)
Články ve škol. roce 2013/14 Otevření sportovního hřiště (Daniel Eret)
Orientační závod (Tereza Tauschová)
Den cyklistiky (Andrea Jančová, Stanislava Kožnarová)
Přespolní běh v Tachově (Václav Blažek)
Vyráběcí den (Jitka Valentová)
Čertovská diskotéka (Jan Turek)
Mikulášské trhy (Milan Rohm)
Sbírání víček (Jan Keller)
Archeologická přednáška (Stanislava Kožnarová, Andrea Jančová)
Naši žáci reprezentovali na soutěžích (Eret, Hinterholzinger, Kučera)
Vyráběcí den (Nikola Verbičová, Jitka Valentová)
Prodej velikonočních dekorací (Kristýna Prušáková)
Fyzikální soutěž (Stanislava Kožnarová, Andrea Jančová)
Prodej na historickém jarmarku (Marek Duřpek)
Den dětí v ZŠ Kladruby (Lucie Benešová)
Články ve škol. roce 2012/13 Den cyklistiky (Stanislava Kožnarová)
Mini Globe Games (Marek Duřpek)
Hamleteen (Andrea Jančová)
Jak chutná ugali (Nikola Brzobohatá)
Šesťáci na Přimdě (Nikola Verbičová, Dominika Ivanová)
Návštěva školy v Altenstadtu (Jitka Valentová)
Promítání filmu Hlad (Nikola Goldobinová)
Turnaj ve florbalu (Martin Walter)
Vyráběcí den (Tereza Neubauerová)
Mikuláš a Čertovská diskotéka (Nikola Brzobohatá, Lucie Stará)
Mikulášské trhy (Kristýna Prušáková)
Články ve škol. roce 2011/12 Dva rozhovory pro Romano Voďori (L. Jandíková, Š. Tycarová)
Den cyklistiky (Jakub Kuneš, Bedřich Tausch, Tomáš Leitl)
Návštěva z Altenstadtu (Nikola Brzobohatá)
Mini Globe Games (Simona Ježková)
Vyráběcí den Vánoce (Maroš Firkaľ)
Mikulášské trhy (Karolína Jamrišková)
Mikuláš (Miroslav Bureš, Tereza Kudryová)
Články ve škol. roce 2010/11 Orientační běh (Štefan Perďoch)
Den zvířat (Lucie Benešová)
Den cyklistiky (Ondřej Naruševič)
Šesťáci na Přimdě (Lucie Benešová)
Mikuláš, andělé a čerti (Klára Krausová)
Čertovská diskotéka (Ladislava Šeflová)
Vyráběcí den (Tereza Kudryová)
Mikulášské trhy (Karolína Jamrišková)
Lyžaři a snowboardisté na Železné Rudě (Nkola Goldobinová)
Dravci v naší škole (Václav Blažek)
Akce redakce Romano Voďori (Zezulová, Šeflová, Bartošová)
Návštěva z Afriky (Bartošová, Šeflová)
Exkurze na skládku EKO DEPON (Barbora Zmeškalová)
Vyděláváme na Muthinu (Tycarová, Jandíková)
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WebZdarma.cz