Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

 

Aktivity školy:

SPOLUPRÁCE SE ZŠ V NĚMECKÉM ALTENSTADTU

ADOPCE NA DÁLKU

MULTIKULTURNÍ ČASOPIS PRO MLÁDEŽ ROMANO VOĎORI

KURZ OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍHO ROZVOJE ("ADAPŤÁK")

ČLÁNKY DO KLADRUBSKÉHO ZPRAVODAJE

NÁVŠTĚVY DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ

UČITELSKÝ PLESSpolupráce se ZŠ v německém Altenstadtu

Škola od r. 1996 spolupracuje se školami v Altenstadtu (Grundschule, Hauptschule). Žáci škol se pravidelně setkávají při různých zábavných a vzdělávacích akcích.

FOTOGALERIE

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/ALTENSTADT_-_navstevy_v_CR_a_SRN_2007_-_1-_2009/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/ALTENSTADT_-_akce_v_Kladrubech_2011/


Adopce na dálku

Naše škola se na jaře roku 2007 rozhodla podporovat pomocí projektu Adopce na dálku vzdělávání jednoho afrického dítěte. Na internetových stránkách Centra Narovinu jsme vybrali keňskou dívku Muthinu Munywoki, která se narodila se v roce 2000, pochází z chudé zemědělské rodiny a má 5 sourozenců.

Tehdejší „deváťáci“ udělali sbírku mezi žáky školy a pro občany Kladrub uspořádali prodej papírových „afrických sluníček“ (za symbolickou cenu). Dali tak dohromady peníze na školní poplatky na jeden školní rok a Muthinu mohla od září 2007 začít chodit do školy.

Od té doby vyrábíme v předmětu Svět práce, Výtvarná výchova a při tzv. „vyráběcích dnech“ různé dekorační předměty a ty pak prodáváme na Mikulášských trzích, Velikonočním jarmarku a Historickém jarmarku.

Snažíme se žákům zprostředkovávat informace o životě v této zemi i prostřednictvím různých přednášek, na které zveme např. koordinátory adopce na dálku, nebo využíváme nabídky workshopů pořádaných Centrem Narovinu. Dle možností se zúčastňujeme i besed a promítání pořádaných centrem Narovinu přímo v Praze.

Díky tomuto projektu získávají žáci jednak informace o tom, jak se žije v jiných částech světa, o situaci v rozvojových zemích, ale utvářejí si také názor na význam vzdělání a znalost cizích jazyků v dnešním světě a učí se lidské solidaritě a ochotě pomáhat

FOTOGALERIE

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/ADOPCE_-_Muthina/


Multikulturní časopis pro mládež Romano Voďori

V roce 2010 zapojili do tříletého projektu sdružení Romea. Dobrovolníci z řad žáků druhého stupně přispívali svými články do multikulturního časopisu pro mládež „Romano Voďori“. V rámci tohoto projektu jsme dělali několik zajímavých rozhovorů se známými osobnostmi.

Dále byly pro žáky 6. a 7. třídy uspořádány workshopy např. na téma stereotypy a předsudky. Což přispívalo k podpoře tolerance k různým menšinám – etnickým, národnostním, náboženským, či z hlediska sexuální orientace...

V rámci spolupráce s tímto časopisem jsme se v roce 2010 zúčastnili dvou natáčení v České televizi.

FOTOGALERIE

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/Romano_Vodori_-_workshop_2010/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/Romano_Vodori_-_workshop_2011/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/Romano_Vodori_-_workshop_2012/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/Romano_Vodori_-_rozhovory_2010-2011/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/Romano_Vodori_-_CT_-_2010/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/Romano_Vodori_-_CT_-_2011/

NAPSALI O NÁS

Článek v Tachovském deníku

Glosa - Tachovský deník

(NAŠE ČLÁNKY - zde)


Kurz osobnostně sociálního rozvoje ("adapťák")

Od školního roku 2008/09 pravidelně pořádáme vždy na začátku školního roku dvoudenní pobyt pro žáky 6. třídy. Program „kurzu“ je zaměřen na sebepoznání, rozvoj spolupráce mezi žáky formou různých interakčních her. Spolupracujeme při tom se studenty oboru učitelství psychologie na FPe ZČU Plzeň, MAS Český Západ apod.

FOTOGALERIE

 

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/KURZ_-_adaptak_-_Primda_2008/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/KURZ_-_adaptak_-_Primda_jaro_2009/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/KURZ_-_adaptak_-_Primda_jaro_2010/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/KURZ_-_adaptak_-_Primda_jaro_2011/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/KURZ_-_adaptak_-_Primda_jaro_2015/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/KURZ_-_adaptak_-_Svojsin_2018/


Články do kladrubského Zpravodaje

Naši žáci přispívají svými články do kladrubského Zpravodaje.

(NAŠE ČLÁNKY - zde)


Návštěvy divadelních představení

Využíváme nabídek různých hudebních, divadelních apod. představení pro školy. Žáci 1.-6. třídy jezdí pravidelně jedenkrát ročně na představení do plzeňského Divadla Alfa. Žáci 7.-9. třídy se pak dle nabídky účastní buď představení Divadla Alfa, nebo představení pro školy Divadla J.K. Tyla. Na tyto výše uvedené akce přispívá zřizovatel - Městský úřad Kladruby.

Od šk. roku 2007/ 08 se snažíme 2x do roka zorganizovat pro zájemce z žáků 2. stupně a jejich rodinné příslušníky návštěvu některého z večerních představení DJKT.

Tímto se snažíme jednak podporovat kladný vztah ke kultuře a zároveň přispívat k budování dobrých vztahů mezi školou a rodiči žáků i další veřejností.

(NAVŠTÍVENÁ PŘEDSTAVENÍ - zde)


Učitelský ples

V letech 2006 - 2020 se každoročně konaly Učitelské plesy.

FOTOGALERIE

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/Ucitelsky_ples_2006/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/Ucitelsky_ples_2007/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/Ucitelsky_ples_2008/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/Ucitelsky_ples_2009/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/Ucitelsky_ples_2010/

https://skolakladruby.rajce.idnes.cz/Ucitelsky_ples_2011/

ČLÁNKY V TISKU

 http://tachovsky.denik.cz/zpravy_region/na-plese-meli-zakovske-knihy20100208.html

http://tachovsky.denik.cz/kultura_region/ali-amiri-zazpival-kladrubskym-u-koruny20110221.html

FB STRÁNKA

https://www.facebook.com/ucitelsky.ples

 
 
WebZdarma.cz